Följ TIMDA-bloggen

TIMDA står för Text, information och multimodalitet i den digitala eran. I nätverket möts forskare från olika fält i syfte att diskutera de utmaningar den digitala tidsåldern ställer på elevers och lärares textkompetenser. Texter idag skapas och läses ofta med hjälp av digital teknik. Samtidigt som tekniken för med sig nya möjligheter, som exempelvis multimodala inslag eller hypertexter, ställer den också nya krav på att utvärdera texter och att läsa för att hitta information. Förändringar i både läroplan och styrdokument visar på en önskan att elever ska vara digitalt (text)kompetenta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.