Publications

Books and reports:

Behöver du mer kunskaper om programmering?

Den här boken visar med många illustrativa exempel vad programmering i skolan kan vara, och hur du som lärare, lärarstudent eller fritidspedagog kan komma igång med programmering.

Läs mer här

Åkerfeldt, A., Kjällander, S. & Selander, S. (2018). Programmering. Introduktion till digital kompetens i grundskolan. Stockholm: Liber.

Insulander, E., Kjällander, S., Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (2017). Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design. Liber: Stockholm

Kjällander, S., Åkerfeldt A., & Petersen, P. (2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola. Skolverket. http://omvarld.blogg.skolverket.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/oversikt_programmering_i_skolan.pdf

Åkerfeldt, A., Karlström, P., Selander, S. & Ekenberg, L. (2013). Lärande i en digital milö: Observation av 1:1. DSV Report Series No. 13‐007. Stockholm: Stockholms universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-95617

Peer-reviewed articles

Johansson, M., Verhagen, H., Åkerfeldt, A., & Selander, S. (2014). How to Design for Meaningful Learning – Finding the Balance Between Learning and Game Components. In Proceedings of the 8th European Conference on Games Based Learning (ECGLB 2014) (Vol. 1, pp. 216–222).

Kjällander, S., Åkerfeldt, A., Parnes, P. & Mannila, L. (2017). Makerspaces Across Settings: Didactic Design for Programming in Formal and Informal Teacher Education in the Nordic countries. In Journal of Digital Learning in Teacher Education. http://dx.doi.org/10.1080/21532974.2017.1387831

Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (2009). Elever skapar tecken om moln i digital lärmiljö. En förändring av lärandets kontext – aspekter på lärande i gestaltningsarbete med digitala resurser. In Linderoth, J. (ed) Individ, teknik och lärande, Stockholm: Carlsson.

McGrath, C. & Åkerfeldt, A. (2019). Educational Technology (Edtech): Unbounded Opportunities or Just Another Brick in the Wall? In: The Digital Disruption of Public Services: An investigative study of the societal impact in Sweden and beyond. Larsson, A & Teigland, R. (eds).

Nouri, J., Åkerfeldt, A., Fors, U. & Selander, S. (2017). Assessing collaborative problem-solving skills in technology-enhanced learning environments – the PISA framework and modes of communication. In International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). (August 2017).

Selander, S., Åkerfeldt A. & Engström S. (2007). ”Resurser för lärande i en digital miljö – om ’Learning Design Sequences’”. In Tekst i vekst. Knudsen. V. S., Skjelbred, D. & Aamotsbakken, B. (red.).

Selander, S. & Åkerfeldt, A. (2008). “Learning and meaning making in the virtual space.“ In Handbook of research on digital information technologies: Innovations, methods, and ethical issues. Hansson, T. (ed). Hershey, PA: Information Science Reference.

Svärdemo Åberg, E., Åkerfeldt A. & Selander S. (2013). Elevers design av representationer inom gymnasieskolans projektarbete. In Bente Aamotsbakken & Norunn Askeland (red) Syn for skriving. Om læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Svärdemo Åberg, E., & Åkerfedt, A. (2017). Design and recognition of multimodal texts – selection of digital tools and modes in the basis of social and material premises? I Journal of Computers in Education. Vol 4. Issue 3, s 283-306. DOI: 10.1007/s40692-017-0088-3

Åkerfeldt, A. & Selander, S. (2011) Exploring educational video game design – meaning potentials and implications for learning. In Handbook of Research on Improving Learning and Motivation through Educational Games: Multidisciplinary Approaches. Felicia, P (Ed). IGI Global.

Åkerfeldt, A. (2014). Re-shaping of writing in the digital age – a study of pupils’ writing with different resources. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(3).

Åkerfeldt, A. (2014). Didaktisk design med digitala resurser: en studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola. Dissertations. Stockholm: Stockholms universitet, 2014.