Följ TIMDA-bloggen

TIMDA står för Text, information och multimodalitet i den digitala eran. I nätverket möts forskare från olika fält i syfte att diskutera de utmaningar den digitala tidsåldern ställer på elevers och lärares textkompetenser. Texter idag skapas och läses ofta med Läs mer …

DN debatt om läromedelsutredningen

Fridolin backar in i framtiden om digitala läromedel Tillsammans med 23 forskare skriver jag på DN Debatt om att både tryckta och digitala läromedel behövs i skolan. https://www.dn.se/debatt/fridolin-backar-in-i-framtiden-om-digitala-laromedel/ Slutreplik: Digitala texter mer än bara en kopia av tryckt text https://www.dn.se/debatt/digitala-texter-mer-an-bara-en-kopia-av-tryckt-text/