Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling där fjärr- och distansundervisning behöver få större utrymme än vad reglerna idag tillåter, skriver Anna Åkerfeldt för FoU-programmet Digitala lärmiljöer (Malin Tväråna).

Läs hela inlägget: https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolforskning/anna-akerfeldt-mer-fjarr-och-distansundervisning-kan-ge-elever-okade-mojligheter/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.